NM for ungdom i Fredrikstad
Home NM

Påmelding overnatting og middag på skolen.

Overnatting og middag skal forhåndsbetales til:
Fredrikstad Ungdomssjakk, konto nr. 1090.21.06605
Frist for bestilling og betaling er 7. november.
Husk å skrive navn og hva betalingen gjelder!

 

Krets:
Kontaktperson:   
E-post:
Annet:


  Navn Ønsker
    skoleovernatting 
med frokost    
(kr. 350,-)
Ønsker middag
lørdag og søndag
(kr. 120,-)
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15: